Hälsoprofilen

Det är alltid en sporre att kämpa lite hårdare när man märker att träningen ger resultat. Att man blir snabbare, starkare, får bättre kondition eller går ner i vikt. För att veta om träningen ger resultat så måste man kunna mäta den.

Alla tecken på framgång fungerar som motivation för att ytterligare öka eller bara fortsätta sin träning. Men det är långt ifrån alla som tränar för att prestera resultat på elitnivå, de allra flesta av oss tränar för att vi vill må bra. Att mäta resultatet av det hårda arbete man lägger ner är dock lika viktigt för alla.
För att veta att vi är på rätt väg, att vi använder de rätta verktygen för att nå vår egna personliga framgång, behövs kontroller.

Vi på Kraft & Hälsa har valt att använda ett mobilt friskvårdssystem – CheckUp Life. Systemet innehåller alla de verktyg som behövs för en grundlig kroppskontroll:

* Blodtryck, puls
* Vikt (”fettvåg”)
* Konditionsvärde (”Åstrandstest” på cykel)
* Totalkolesterol (LDL, HDL, Triglycerider)
* Blodsocker

Alla som gör en hälsoprofil får en personlig användarID på nätet, där också den egna träningsdagboken finns. Till den skickas mätresultaten automatiskt.