Startsida

Detta gäller på Kraft & Hälsa:
  • Vid minsta symtom- STANNA HEMMA!
  • Tvätta/sprita händerna då du kommer till gymmet och innan du lämnar gymmet.
  • Använd handspriten som finns på anläggningen. (Se anvisade platser)
  • Torka av maskiner, redskap och annan utrustning med desinfektionsmedel helst både före och efter användning.
  • Hoppas på fortsatt gott samarbete mellan oss och våra medlemmar med att hålla gymmet i fint skick och så fritt som möjligt från smittspridning.